دانشگاه های ژاپن برای جلوگیری از تقلب در امتحانات آنلاین از هوش مصنوعی کمک می گیرند. برای این کار دانشجویان ابتدا طی مراحل غربالگری آنلاین امتحانات در ابتدا مصاحبه شده و سپس با رایانه‌های شخصی خود در خانه امتحان می‌دهند.

موارد تقلبی که پیش‌بینی شده، شامل استفاده از فردی دیگر برای امتحان دادن، جست‌وجو در اینترنت برای پیدا کردن جواب سوالات، مشاهده منبع سوال‌ها و کمک گرفتن از دیگران می‌شود.