داستان به وجود اومدن هوش مصنوعی از جایی شروع شد که ما نیاز به یک دستار داشتیم تا توی انجام دادن کارهامون بهمون کمک کنه.
استارتاپ تیله امروز داره از هوش مصنوعی نه فقط برای کمک کردن به ما بلکه برای اصلاح حرکات ما استفاده میکنه.
بریم داستان این محصول جدید و کاربردی رو از زبان پدیدآورندگانش ببینیم و بشنویم.