لغو الکامپ اسفند


0 نظر1 دقیقه (زمان مطالعه)

اکوسیستم سلامت دیجیتال در ایران


0 نظر12 دقیقه (زمان مطالعه)

هوش مصنوعی یعنی چی ؟ + وضعیت در ایران

چیدمان دکوراسیون منزل امری دشوار است ولی با بهره گیری از وسایل کوچک می توان، تاثیر مثبتی را ایجاد نمود. صنایع دستی ایران می تواند گزینه مناسبی برای این انتخاب باشد که با فضای مدرن…


2 نظر17 دقیقه (زمان مطالعه)