روندهای صنعت نسل ۴

برای بررسی روندهای صنعت نسل ۴ باید اشاره کرد، همانطور که در گزارش فناوری و نوآوری 2021 مشخص شده است، در طول 40 سال گذشته، نابرابری درون کشوری در بسیاری از مناطق افزایش یافته و در برخی موارد به سطوح قابل توجهی رسیده است. این اتفاق نه تنها به کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده آمریکا و چندین کشور در اروپا بلکه به کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز مربوط می‌شود.

از نظر نابرابری بین کشورها، هر موج پیشرفت فناوری از زمان انقلاب صنعتی با نابرابری‌های شدیدتری همراه بوده است. قبل از دهه 1800، اختلاف درآمد کمی بین کشورها وجود داشت و نابرابری به شکل شکاف طبقاتی داخلی پدید می‌آمد. در حال حاضر، نابرابری جهانی با موقعیت مکانی تعریف می‌شود، زیرا میانگین اختلاف درآمد سرانه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از 40000 دلار است (UNCTAD، 2021a). نابرابری همچنین می‌تواند ناشی از محل تولد باشد که به موجب آن فردی که در یک کشور فقیر به دنیا آمده است از حقوق شهروندی نامناسبی برخوردار خواهد بود (Milanovic, 2016). در کشورهای با درآمد متوسط و درآمد بالا، میانگین سهم جمعیتی که در فقر شدید زندگی می‌کنند تنها 2 درصد است. در کشورهای با درآمد متوسط پایین، این سهم 14 درصد و در کشورهای کم درآمد، 45 درصد است (UNCTAD، 2021a). تفاوت‌های مشابهی نیز در میزان مرگ و میر و تولد کودکان کم وزن بین این جوامع وجود دارد. شکاف‌های قابل توجهی نیز در آموزش، به ویژه در سطوح بالاتر وجود دارد: در سال 2018، تنها 41 درصد از جمعیت کشورهای کم درآمد، در گروه سنی مربوطه در آموزش متوسطه ثبت نام کرده‌اند، در حالی که این عدد در کشورهای با درآمد متوسط بالا و درآمد متوسط بیش از 90 درصد است (UNCTAD، 2021a). این شکاف به این دلیل ویژه مهم است زیرا نابرابری در آموزش باعث تداوم شکاف درآمدی و ایجاد سایر اشکال نابرابری می‌شود.

می‌توان از آمارها در روندهای صنعت نسل ۴ دریافت کرد که پیشرفت در دسترسی به خدمات ضروری مانند آب پاک و برق سریع‌تر بوده است اما دسترسی به سرویس‌های بهداشتی کندتر بوده است. در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پایین، تنها 63 درصد از جمعیت به بهداشت اولیه دسترسی دارند، در مقایسه با 86 درصد در کشورهای با درآمد متوسط بالا (UNCTAD، 2021a).

کشورهای کم درآمد متاسفانه تمایل به نابرابری داخلی بیشتری دارند. در سال 2018، در کشورهای کم درآمد، تنها 33 درصد از جمعیت روستایی به برق دسترسی داشتند، در حالی که 70 درصد جمعیت شهری به برق دسترسی داشتند. این شکاف در کشورهای با درآمد متوسط پایین بسیار کمتر بود (به ترتیب 81 و 96 درصد) و این شکاف تقریباً در کشورهای با درآمد متوسط بالا و درآمد بالا تقریباً وجود نداشت (UNCTAD, 2021a).

فناوری تنها عامل مؤثر بر نابرابری بین کشورها و درون کشورها نیست. تاثیر تغییرات تکنولوژیکی یک عامل اساسی است اما انتخاب در نوع تجارت، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پولی و مالی و آموزش نیز حیاتی است.

از نظر تاریخی، توسعه موفقیت آمیز با صنعتی شدن، ارتقای فناوری و تحول ساختاری، با تغییر تولید و اشتغال از فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین، به ویژه کشاورزی، به سمت بخش‌های صنعت و خدمات با ارزش افزوده بالاتر همراه بوده است. در صنعت، تولید چشم اندازهای بهتری برای پذیرش فناوری و رشد بهره‌وری، با پتانسیل دستمزدهای بالاتر در کل اقتصاد، ارائه می‌دهد. با این حال، در دو دهه گذشته، به طور متوسط، کشورهای در حال توسعه از الگوی تغییر ساختاری پیروی کرده‌اند که مشخصه آن تغییر ارزش افزوده و اشتغال (عمدتاً از کشاورزی به خدمات) با افزایش جزئی یا حتی کاهش سهم ارزش افزوده تولیدی است که در تولید ناخالص داخلی بسیار موثر بوده است.(شکل‌های 1 و 2). این الگو در بررسی روندهای صنعت نسل ۴ ، روند صنعتی شدن کندی را در کشورهای کم درآمد و کم‌تر صنعتی را در کشورهای با درآمد متوسط پایین نشان می‌دهد.

همچنین تفاوت‌های متعددی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در تولید جهانی محصولات پیچیده‌تر وجود دارد. سال 2016، در کشورهای در حال توسعه، میانگین نسبت ارزش افزوده فناوری متوسط و بالا 40.8 درصد بود، در حالی که در کشورهای توسعه یافته 48.9 درصد بود. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، این نسبت بسیار پایین‌تر و حدود 8.8 درصد بود و بیشترین نگرانی از کاهش این نسبت از 16.5 درصد در سال 2000 بود (UNCTAD، 2021a).

سطح اشتغال، بر اساس بخش اقتصادی و گروه بندی درآمد
اشتغال در صنعت نسل ۴

صنعتی شدن ناهموار و کند در کشورهای در حال توسعه علیرغم گسترش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و زنجیره‌های ارزش جهانی مرتبط (GVC) از دهه 1990 رخ داده است. زنجیره‌های ارزش جهانی حدود 80 درصد تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند و بیشتر کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده‌ای در آن شرکت می‌کنند. سهم آن‌ها در ارزش افزوده ناشی از تجارت جهانی از 20 درصد در سال 1990 به بیش از 40 درصد در سال 2013 افزایش یافت (UNCTAD، 2013). این افزایش به دلیل سیاست‌های جدید (آزادسازی بازار‌های داخلی و بهبود سیاست‌های رشد مبتنی بر صادرات) و تغییرات فناورانه (به عنوان مثال کاهش هزینه‌های ارتباطات و تجارت) امکان‌پذیر شد (UNCTAD, 2021b).

به طور خاص، توسعه سریع فناوری‌محور امکان تقسیم فرآیندهای تولید را فراهم کرده است که منجر به تنوع جغرافیایی تولید و توسعه زنجیره‌های تامین پیچیده فرامرزی مرتبط می‌شود (UNCTAD, 2021b).

این گسترش اغلب به شکل شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای توسعه‌یافته است که از هزینه‌های نیروی کار کم‌تر و دسترسی به بازار کشورهای در حال توسعه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره می‌برند و در نتیجه کار بیشتر به سمت کشورهای در حال توسعه سوق داده می‌شود. امروزه گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و زنجیره‌های ارزش جهانی به یک منبع مهم جریان سرمایه برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است که به بهره‌وری بالاتر و ظرفیت‌های تولیدی متنوع‌تر روی آورده‌اند.

از منظر توسعه، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرصت‌هایی را برای توسعه مهارت، رشد سرمایه انسانی و انتقال فناوری در کشورهای در حال توسعه فراهم کرده است (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، 2021). با این حال، در بین کشورهای در حال توسعه تجربه متفاوتی از نظر یادگیری فناورانه از طریق مشارکت در GVCها وجود دارد، زیرا فرصت‌های یادگیری به حاکمیت، سطح شایستگی تامین کنندگان و بلوغ سیستم‌های نوآوری ملی بستگی دارد (Pietrobelli and Rabellotti, 2011). شواهد تجربی نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در کشورهای در حال توسعه تمایل بیشتری به تولید با هزینه پایین‌تر از طریق GVCها دارند و شرکت‌های کشورهای توسعه‌یافته وظایف تحقیق و توسعه را با مهارت بیشتر انجام می‌دهند (شین و همکاران، 2012؛ تیمر و همکاران، 2019).

سرمایه انسانی عامل مهم دیگری در یادگیری و نوآوری فناورانه است، اما نمی‌تواند به تنهایی دلیل صنعتی شدن ناهموار و کند باشد، زیرا در اکثر کشورهای در حال توسعه، مهارت‌های افراد در دو دهه گذشته افزایش یافته است. در سال‌های 2000 تا 2020، در کشورهای در حال توسعه، سهم مشاغل با مهارت متوسط در کشورهای با درآمد کم و درآمد متوسط پایین 6 درصد و در کشورهای با درآمد متوسط بالا (برخلاف دوقطبی شدن مشاغل در کشورهای توسعه یافته، یعنی فرآیند کاهش مشاغل با مهارت متوسط در مقایسه با مشاغل با مهارت بالا و پایین) 10 درصد افزایش یافته است. (UNCTAD، 2021a). در همین دوره، سهم کارگران با مهارت بالا در همه کشورها، به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط، افزایش یافت و به حدود 6 درصد رسید.

با این حال، عوامل ساختاری بر جایی که مهارت‌ها به کار گرفته می‌شوند، تأثیر می‌گذارند. بخش عمده‌ای از افزایش مشاغل با مهارت متوسط مربوط به خدمات و فروش بوده است (شکل 3). افزایش مشاغل با مهارت متوسط مرتبط با تولید (مانند عملیات کارخانه و ماشین آلات، مونتاژ و کار صنایع دستی) کمتر مشهود بوده است. پس با توجه به این مطلب می‌توان روندهای صنعت نسل ۴ را با وضوح بیشری مشاهده کرد.

علیرغم افزایش جهانی بهره‌وری نیروی کار در 30 سال گذشته و با توجه به تفاوت‌های مداوم در ساختارهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، شکاف بهره‌وری بین این کشورها افزایش یافته است. تفاوت بین کشورهای کم درآمد و با درآمد بالا در تولید به ازای هر کارگر (به قیمت ثابت بین‌المللی 2011) از حدود 60000 دلار در سال 1991 به تقریباً 90000 دلار افزایش یافته است (UNCTAD, 2021a).

بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه هنوز عمدتاً بر پایه کشاورزی و مبتنی بر منابع هستند و شکاف‌های قابل توجهی در بهره‌وری بین بخش‌های سنتی و مدرن در این اقتصادها وجود دارد (مک میلان و همکاران، 2014). همچنین یک اقتصاد غیررسمی بزرگ در اکثر کشورهای در حال توسعه وجود دارد که هم نشانه و هم عامل کاهش بهره‌وری است (La Porta and Shleifer, 2014).
در سراسر جهان، حدود 2 میلیارد کارگر (60 درصد از کل نیروی کار) در سال 2019 در اشتغال غیررسمی بودند و 93 درصد از اشتغال غیررسمی جهان (world’s informal employment) در کشورهای در حال توسعه ثبت شده است (International Labour Organization, 2018; International).

مطابق انتظارات همه‌گیری کووید-19 باعث افزایش غیررسمی شغلی و ناامنی شد. بر اساس برخی برآوردها، این امر منجر به ایجاد مشاغل کمتر، شکاف بیشتر بین مشاغل و کاهش ساعات کاری شده که معادل از دست دادن 100 میلیون شغل تمام وقت در سال 2021 و 26 میلیون شغل تمام وقت در سال 2022 است (International Labour Organization, 2021).
ساختار تولید و تجارت در یک کشور یکی از عوامل موثر بر بخش‌های تولیدی است. به عنوان مثال، در بنگلادش، کارگران در تولیدی‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در بخش‌های نساجی، پوشاک و چرم به طور قابل‌توجهی تحت تأثیر این همه‌گیری بخش زیادی از نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند (UNIDO، 2021a). در تایلند، این بیماری همه‌گیر می‌تواند منجر به بیکاری 8.4 میلیون نفر شود که 1.5 میلیون نفر از آن‌ها در بخش تولید، به ویژه در صنایع نوشیدنی مالت و خودرو هستند (UNIDO, 2021b).

شرکت‌ها در کشورهایی با سطوح بالای بیکاری و کم‌اشتغالی ممکن است انگیزه‌های کمتری برای اتخاذ برخی فناوری‌های صنعتی 4.0 برای کاهش هزینه‌های نیروی کار داشته باشند و استقرار آن‌ها را به تاخیر بیندازند.

روندهای صنعت نسل ۴

این همه‌گیری همچنین به طور قابل توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأثیر گذاشته است. در سال 2020، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان 35 درصد کاهش یافت (UNCTAD, 2021b). اقتصادهای در حال توسعه نسبتاً انعطاف‌پذیر بودند و 8 درصد کاهش داشتند که عمدتاً به دلیل جریان‌های قوی تجاری در قاره آسیا بود. با این حال کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق در حال توسعه نابرابر بود، با کاهش 45 درصدی در آمریکای لاتین و دریای کارائیب و 16 درصدی در آفریقا.

مخارج سرمایه‌ای در پروژه‌های تولیدی مشمول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ژوئن و ژوئیه 2020 تقریباً 90 درصد کاهش یافت (East and Kaspar, 2020). در نیمه اول سال 2021، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شدت بهبود یافت و به حدود 852 میلیارد دلار رسید، اما این بهبود نابرابر بود، به طوری که اقتصادهای با درآمد بالا بیش از دو برابر جریان سه ماهه و اقتصادهای کم درآمد کاهش 9 درصدی را تجربه کردند (UNCTAD, 2021c).

این بهبود آهسته ممکن است فرصت‌های این مناطق را برای بهره‌مندی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به صنعت نسل 4.0 کاهش دهد.
تصمیمات بخش خصوصی در مورد مشارکت در زنجیره‌های تامین جهانی نیز ممکن است تحت تأثیر تجربیات بحران COVID-19 قرار گیرد (UNCTAD, 2020). آنکتاد چهار مسیر احتمالی را برای زنجیره‌های تامین جهانی در نتیجه همه‌گیری، بسته به نقاط شروع صنعت، به شرح زیر شناسایی کرده است:

تقویت مجدد، که منجر به زنجیره‌های تامین جهانی کوتاهتر، پرتقاطع و با تمرکز جغرافیایی و ارزش افزوده بیشتر، عمدتاً در بخش‌های دارای فناوری بالاتر (مانند خودرو، ماشین آلات و تجهیزات و الکترونیک) می‌شود. این مسیر می‌تواند دسترسی و ارتقاء زنجیره‌های تامین جهانی را برای کشورهای در حال توسعه دشوارتر کند

متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی که عمدتاً بر خدمات و تولید فشرده زنجیره تامین جهانی (مانند منسوجات و پوشاک) تأثیر می‌گذارد، فرصت‌ها را برای تازه‌واردان با زیرساخت های دیجیتال سخت و نرم با کیفیت بالا افزایش می‌دهد.

به عنوان یکی از روندهای صنعت نسل ۴ منطقه‌ای شدن، کاهش طول فیزیکی زنجیره تامین، بهره‌مندی از مناطق در حال توسعه با صنایعی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای منطقه‌ای در بخش‌هایی مانند غذا و نوشیدنی و مواد شیمیایی هستند.

تکرار و ایجاد زنجیره‌های ارزش کوتاه‌تر و دسته‌بندی مراحل تولید با فعالیت‌های پراکنده‌تر جغرافیایی و ارزش افزوده متمرکز؛ به ویژه برای بخش‌هایی مانند داروسازی و صنایع تبدیلی منطقه‌ای مرتبط است.
از میان این چهار مسیر بالقوه، تغییر این مسیرها می‌تواند مانع استقرار فناوری‌های صنعت نسل 4.0 در کشورهای در حال توسعه شود، در حالی که بر بخش‌های مبتنی بر فناوری بالا که کاربران اصلی چنین فناوری‌هایی هستند، تأثیر بگذارد.

با توجه به روندهای صنعت نسل ۴ در این زمینه از نابرابری‌های مداوم، روند کند صنعتی شدن در اکثر کشورهای در حال توسعه و تأثیر COVID-19 بر اشتغال، سرماه‌گذاری‌های خارجی و زنجیره‌ّای تامین جهانی، ظهور و انتشار فناوری‌های صنعت نسل 4.0 در تولید چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ آیا صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه را تسهیل می‌کند یا مانع آن می‌شود؟ آیا نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد یا افزایش می‌دهد؟
برای کمک به پاسخ به این سؤالات، فصل سوم مفهوم صنعت نسل 4.0، نحوه استفاده از فناوری‌های صنعت نسل 4.0 در تولید و تغییراتی که چنین فناوری‌هایی در فرآیندهای تولید ایجاد می‌کنند را بررسی می‌کند.


مجوز افتا یا گواهی افتا چیست؟

سایتک با عنایت به اهمیت امنیت در فضای تبادل اطلاعات، مقاله‌ای جهت معرفی گواهی افتا مجوز افتا آماده کرده است.

با توجه به فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای کشور در فضای تبادل اطلاعات، تامین امنیت زیرساخت‌ها، سازمان‌ها و نهادهـای کشـور موضـوع بسـیار حـائز اهمیتـی تلقـی می‌شود. با توجه به تهدیدات امنیتی که در فضای تولید و تبادل اطلاعات رخ می‌دهد بدیهی اسـت کـه استفاده از محصولات، خدمات و آزمایشگاه­‌های دارای صلاحیت خدمات امنیتی سبب ارتقای امنیـت شـبکه ملـی می‌شود و از خسارات احتمالی ناشی از بکارگیری محصولات ناامن پیشگیری خواهد شد. مرکز مدیریت راهبـردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات با فعالیتی مشترک عهده‌دار تامین و ارزیابی امنیت و ارائه گواهی هستند.

افتا چیست؟

افتا مخفف عبارت (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) است که به عنوان‌های مختلف از جمله: مجوز افتا ، مجوز افتا, گواهی ارزیابی نما نیز شناخته می‌شود.

نظام مدیریت امنیت اطلاعات(نما)، در زمینه‌ امن‌سازی فضای تولید و تبادل اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ماهر تشکیل شده که شامل فعالیت‌هایی مانند استانداردهای تخصصی امنیت، مدیریت، اعتباربخشی، صدور پروانه و نظارت برعملکرد شرکت‌های ارائه ‌کننده خدمات در سطح کشور، رسیدگی به رخدادهای سایبری و فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه امنیت می‌شود.

«مجوز افتا» سندی راهبردی ملی است که وظایفی را برای وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشور در زمینه‌ امن‌سازی «فضای تولید و تبادل اطلاعات»، مقرر کرده است

خدمات گواهی افتا

خدمات مدیریت امنیت

 1. خدمات مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات
 2. خدمات ممیزی انطباق استانداردهای اطلاعات و ارتباطات
 3. طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت
 4. ارائه مشاوره حقوقی در حوزه افتا
 5. خدمات بیمه افتا

خدمات عملیات امنیت

 1. آزمون و ارزیابی امنیتی
 2. پیاده‌سازی مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد
 3. پیاده‌سازی امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی
 4. امن‌سازی و مقتوم‌سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و سرویس‌ها
 5. راهبری مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد

خدمات فنی افتا

خدمات فنی افتا، شامل پیکربندی امن و پشتیبانی امنیتی محصول فتا می‌باشد و متقاضیان در این حوزه می‌بایست برای محصول مورد نظر گواهی ارزیابی امنیتی دریافت کرده باشند. شایان ذکر است با توجه به درخواست متقاضی، عنوان محصول مورد تایید در پروانه فعالیت صادر شده در این گرایش ذکر می‌شود.

خدمات آموزشی گواهی افتا

خدمات آموزشی افتا، این دسته خدمات شامل ارائه آموزش کلیه دوره‌های امنیتی در سطوح و موضوعات مختلف به متقاضیان دریافت این خدمات است. توجه به این نکته ضروریست که در قالب انواع ارائه سه دسته خدمات مدیریت، عملیات و فنی، انتقال دانش مرتبط با موضوع ارائه خدمات شامل خدمات آموزش نبوده و آموزش‌هایی که شامل صدور گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات و ارتباطات است، در قلمرو خدمات آموزش قرار می‌گیرد.

نمونه تصویر گواهی امنیت افتا

گواهی افتا

گواهی افتا

در حال حاضر ارائه خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در ۴ حوزه (مدیریتی– عملیاتی– فنی– آموزشی) ارائه می‌شود که گرایش‌های هریک در بالا توضیح داده شده است و در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی زیر نیز قابل مشاهده است.

https://sec.ito.gov.ir/page/namarequest

350,000 تومان

گزارش حوزه کشاورزی و امنیت غذایی

محصول

مفهوم کشاورزی زیست‌فناورانه مفهومی نسبتا نوین در دنیای علوم است. کشاورزی زیست فناورانه در واقع به معنای استفاده از تکنیک ها و روش های نوین و نوآورانه علمی مبتنی بر مفاهیم DNA برای بهبود گیاهان و بذورات و فراورده های کشاورزی است به گونه ای که با استفاده از روش های سنتی نتوان این بهبودها را به وجود آورد. (هفرون، 2016)

240,000 تومان

گزارش سهم شرکت‌های حوزه زیست‌فناوری در تولید ناخالص داخلی کشورها

محصول

گزارش سهم شرکت‌های حوزه زیست‌فناوری در تولید ناخالص داخلی کشورها توسط تیم تحریریه سایتک و با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری منتشر شده است. شما می‌توانید این گزارش را با تخفیف ویژه خریداری نمائید.


11 دوره آنلاین اینترنت اشیا برای تقویت شغل شما

سایتک در این مقاله 11 دوره یادگیری در مورد اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط را برای تقویت شغل شما معرفی می‌کند.

آیا برای حرکت به سطح بعدی در مورد طراحی و فناوری سیستم IoT آماده هستید؟

اینترنت اشیا یکی از فناوری‌های برتر قرن بیست و یکم است. نه تنها پر از محصولات، ابزارها و برنامه‌های کاربردی جذاب است، بلکه یک شغل با فرصت‌های بسیار است. اگر می‌خواهید درباره نحوه طراحی و ساخت سیستم‌های اینترنت اشیا اطلاعات بیشتری کسب کنید، دوره‌های آنلاین و برنامه‌های زیادی برای دریافت مدرک تحصیلی و گواهینامه‌ در دسترس هستند.

این مقاله دوره‌های IoT از سطوح مقدماتی تا پیشرفته را شامل می‌شود که برخی از آن‌ها رایگان هستند.

دوره‌های آنلاین مبتدی اینترنت اشیا

یک پیشنهاد خوب برای علاقه‌مندان IT و سایر متخصصان، برای شروع کار با IoT، گذراندن دوره‌هایی مانند یکی از موارد زیر است:

این دوره دانشجویان را از طریق معماری شبکه IoT، پوشش سنسورها، دستگاه‌ها و تجزیه و تحلیل آموزش می‌دهد. این دوره شامل دستورالعمل‌هایی در مورد مفاهیمی مانند ارتباط دستگاه، پردازش جریان داده و مقیاس پذیری است. دانش‌آموزان در مورد انبار داده‌های سازمانی BigQuery Google Cloud و سرویس داده هوشمند Dataprep Trifacta و نحوه بررسی داده‌های IoT را یاد می‌گیرند. این دورۀ رایگان توسط تیم Google Cloud Training تدریس می‌شود.

این دوره به معرفی اینترنت اشیا می‌پردازد و به دانشجویان نحوه برنامه‌ نویسی بردهای اینترنت اشیا را آموزش می‌دهد. این برای دانشجویان سطح بالای کارشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و مهندسانی که به دنبال ورود به اینترنت اشیا هستند، طراحی شده است. دانشجویان برنامه‌نویسی، کیت‌های توسعه اینترنت اشیا، از جمله آردوینو، رزبری پای و سامسونگ آرتیک را یاد می‌گیرند.

یک استاد دانشگاه علم و صنعت پوهانگ در کره جنوبی این دوره رایگان را تدریس می‌کند و پس از اتمام دوره به دانشجو گواهینامه اعطا می‌شود.

این دوره مفاهیم اساسی اینترنت اشیا را ارائه می‌دهد و مؤلفه‌های مختلفی که یک سیستم اینترنت اشیا را تشکیل می‌دهند و نحوه اتصال آنها را پوشش می‌دهد. دوره آموزشی EdX به مزایای اینترنت اشیا و بسیاری از مسائل امنیت سایبری و حریم خصوصی می‌پردازد. پس از اتمام، دانشجویان یک ایده اساسی در مورد نحوه پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زمینه کاری خود دارند.

اساتید دانشگاه کرتین استرالیا این دوره رایگان را تدریس می‌کنند. با این حال، 149 دلار هزینه برای گواهی تکمیل تایید شده باید پرداخت شود.

این دوره مقدماتی همه چیز را از منشاء اینترنت اشیا و مبانی اینترنت اشیا گرفته تا طراحی‌های اینترنت اشیا، فریمورک‌ها، ملاحظات توسعه و استفاده از اینترنت اشیا در سازمان‌ها را پوشش می‌دهد. این دوره برای حرفه‌ای‌های مدیریت سطح متوسط تا CXO است که می‌خواهند از اینترنت اشیا برای رشد تجارت خود استفاده کنند.

دوره 399 دلاری هیچ پیش نیازی ندارد. پس از اتمام دوره و کسب حداقل 80 درصد از آزمون، گواهی اعطا می‌شود.

دوره های متوسط آنلاین IoT

سیستم‌های اینترنت اشیا و خانه‌های هوشمند و دستگاه‌های صنعتی که با آن‌ها کار می‌کنند از بسیاری از نرم‌افزارها و قطعات سخت‌افزاری یکپارچه اینترنت اشیا تشکیل شده‌اند. این دوره به دانشجویان در مورد این مؤلفه‌ها از جمله شبکه‌ها، بردها، سیستم‌عامل‌ها و پردازنده‌ها آموزش می‌دهد. اما مهمتر از همه، بهترین شیوه‌ها را در مورد نحوه ادغام اجزا ارائه می‌دهد. در پایان دوره، دانشجویانباید بتوانند یک دستگاه اینترنت اشیا تعبیه شده را طراحی کنند. EIT Digital این دوره را رایگان ارائه می‌دهد و گواهی اعطا می‌کند.

این دوره بر اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر و  ایجاد نمونه‌های اولیه و سیستم‌های دنیای واقعی تمرکز دارد. مفاهیم ماشین به ماشین (M2M) و IoT را معرفی می‌کند و با استفاده از AWS برای توسعه سیستم‌های اینترنت اشیا و پروتکل‌های ارتباطی درگیر را پوشش می‌دهد. همچنین شامل استراتژی‌های طراحی اینترنت اشیا، مانند صف‌بندی کردن پیام، ارتباطات بین دستگاهی، امنیت، APIها و میکروسرویس‌ها می‌شود.

این دوره رایگان توسط دانشگاه کلرادو بولدر تدریس می‌شود.

این دوره همه چیزهایی را که برای ساخت برنامه‌های IoT در AWS (Amazon Web Services) لازم است را پوشش می‌دهد. AWS IoT را معرفی می‌کند و سپس به موضوعاتی مانند مدیریت دستگاه، دروازه دستگاه، رجیستری دستگاه و سایه‌ها می پردازد. همچنین خطرات امنیتی IoT و ویژگی‌های امنیتی AWS را مورد بحث قرار می‌دهد. دانش آموزان یاد می‌گیرند که چگونه سیستم‌های اینترنت اشیا را با ابزارهای تحلیلی ادغام کنند.

مربیان فنی AWS این دوره را آموزش می‌دهند. یک نسخه رایگان و همچنین نسخه 99 دلاری در دسترس است که دانشجویان پس از اتمام گواهینامه دریافت می‌کنند. انتظار می‌رود دانشجویان حداقل یک سال تجربه توسعه نرم افزار و درک اولیه AWS و کنسول آن داشته باشند.

این دوره بر آموزش Raspberry Pi به دانشجویانی که به دنبال ساخت اپلیکیشن‌های اینترنت اشیا هستند تمرکز دارد. دانشجویان برنامه نویسی پایتون را برای Raspberry Pi، Pi Camera، برنامه نویسی سوکت برای IoT، شبکه برای IoT، اصول اتوماسیون خانگی و دسترسی به پین‌های ورودی/خروجی همه منظوره  یاد می‌گیرند. از آنها انتظار می‌رود حداقل دانش الکترونیک و برنامه نویسی و دسترسی به لپ تاپ داشته باشند. EDUCBA دوره 119.99 دلاری را آموزش می‌دهد. دانشجویان پس از اتمام گواهینامه دریافت می‌کنند.

دوره‌های پیشرفته آنلاین اینترنت اشیا

کارشناسان IoT می‌توانند از دوره‌های مختلف برای گسترش دانش شما انتخاب کنند، از جمله موارد زیر:

اتصال وسایل به اینترنت دیگر سخت نیست. به چند سنسور و برد قابل برنامه ریزی نیاز دارد. با این حال، ایمن سازی این سیستم‌ها چالش برانگیز است. این دوره برای متخصصانی است که می‌خواهند بر امنیت تمرکز کنند. دانشجویان در

این دوره، ساخت، آزمایش و استقرار برنامه‌های IoT مبتنی بر پایتون را یاد می‌گیرند. این دوره همچنین تکنیک‌های رمزنگاری برای ایمن سازی برنامه‌ها و شبکه‌های IoT را پوشش می‌دهد. دانشجویان دانش سطح کارشناسی طراحی و ساخت اکوسیستم‌های IoT مقیاس پذیر را به دست می‌آورند.

دانشجویان برای گذراندن این دوره 1200 دلاری باید مبانی برنامه نویسی و IoT و همچنین برخی آمار را بدانند.

این دوره به دانشجویان می‌آموزد که یک سیستم اینترنت اشیا را طراحی و بسازند که از حداقل یک پروتکل ارتباطی، یک محرک و دو حسگر استفاده می‌کند. دانشجویان یاد می‌گیرند که از پلتفرم‌های موبایل برای توسعه سیستم‌هایی استفاده کنند که محرک‌ها و حسگرها را به برد توسعه Arrow Electronics DragonBoard 410c متصل می‌کنند و تجربه برنامه‌نویسی کافی برای ایجاد یک سیستم کاملاً کاربردی را به دست می‌آورند.

دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، دوره گواهینامه رایگان را ارائه می‌دهد. دانشجویان آینده نگر باید دانش سطح متوسطی از اینترنت اشیا و برنامه نویسی برد و نرم افزار داشته باشند.

دستگاه های IoT به فناوری ارتباطی سریع و قابل اعتماد مانند شبکه‌های 5G نیاز دارند. این دوره موضوعات و فناوری‌های مختلف 5G مرتبط با اینترنت اشیا را پوشش می‌دهد، از جمله طراحی سیستم، بهینه‌سازی سیستم تکامل بلندمدت، پردازش سیگنال حسگر، سیستم‌های فرکانس رادیویی، هوش مصنوعی الگوریتمی و پیشرفت‌های برد IoT.

قیمت و سایر جزئیات در مورد این دوره به طور مستقیم از RWTH در دسترس است.


آیا شما دوره‌های دیگری را می‌شناسید؟

دانشگاه‌‌ها، موسسات و کارشناسان ایرانی این آموزش‌ها را پشتیبانی می‌کنند؟ یا برنامه‌ای برای آن دارند؟

سایتک همیشه از نظرات شما کاربران گرامی استقبال می‌کند. لطفا نظرات یا انتقادات خود را در قسمت دیدگاه‌ها برای ما بنویسید.


10 نویسنده برتر هوش مصنوعی: دستیار رایگان نوشتن هوش مصنوعی

سایتک سعی دارد در این مقاله تعدادی از بهترین نرم‌افزارهای رایگان نوشتن با هوش مصنوعی یا به عبارتی نویسندگان هوش مصنوعی را به شما معرفی کند که می‌توانید از آنها برای تولید محتوای با کیفیت استفاده کنید!

فهرست بهترین ابزارهای نوشتن هوش مصنوعی

Jasper.ai

جاسپر یا conversion.ai باید اولین موردی باشد که این لیست را شروع می‌کند. این دستیار کپی‌نویسی با هوش مصنوعی می‌تواند به معنای واقعی کلمه هر نوع محتوایی را برای شما بنویسد. می‌توانید از نرم افزار نوشتن Jasper ai برای نوشتن پست‌های وبلاگ، اسکریپت‌های ویدئویی، کپی برای ایمیل‌های فروش، تبلیغات فیس بوک، تبلیغات گوگل، کتاب و غیره (با بیش از 25 زبان) استفاده کنید.

بهترین چیز حالت Boss در جاسپر است، شما فقط باید ویرایشگر

شکل بلند محتوا را باز کنید، دستوری در مورد آنچه باید نوشته شود بنویسید، سپس فقط بنشینید و تماشا کنید که چگونه این ابزار نوشتن هوش مصنوعی محتوایی باکیفیت را در چند ثانیه تولید می‌کند.
طرح اولیه (برای محتوای کوتاه) 24 دلار در ماه هزینه دارد (برای یک برنامه سالانه) اما برای محتوای طولانی، باید از حالت Boss Mode با طرح 49 دلار در ماه استفاده کنید (صورتحساب سالانه).
اینجا کلیک کنید و نسخه آزمایشی رایگان جاسپر را با 10000 کلمه دریافت کنید.

این نویسنده محتوای  به عنوان دستیار محتوای مجازی شما در چند ثانیه مقاله شما را می‌نویسد.

Peppertype یکی از بهترین ابزارهای نوشتن محتوای هوش مصنوعی است که می‌توانید از آن برای ایجاد بیش از 20 نوع محتوا استفاده کنید. می‌توان آن را جایگزین مناسبی برای جاسپر دانست.

می‌توانید از آن به عنوان یک مقاله نویس رایگان برای ایجاد بیش از 100 نسخه استفاده کنید، طرح پولی آن از 25 دلار در ماه (صورتحساب سالانه) برای افراد شروع می شود که بسیار مقرون به صرفه است.

برای حرفه‌ای‌ها و تیم‌های بازاریابی، از 165 دلار در ماه (صورتحساب سالانه) شروع می شود.

اینجا کلیک کنید و Peppertype را رایگان دریافت کنید.

Craftly یکی دیگر از ابزارهای کپی‌نویسی هوش مصنوعی برای تولید محتوای منحصر به فرد و نامحدود برای وبلاگ، کپی وب، تجارت الکترونیک، تبلیغات، ایمیل، شرکت و غیره است.

استفاده از Crafly کاملاً مشابه Jasper است، از میان طیف گسترده ابزارهای آن ابزاری انتخاب کنید، اطلاعاتی را ارائه دهید و سپس شروع به دریافت تغییرات ایجاد شده کنید. آنها همچنین دارای یک آکادمی با راهنمایی‌های گام به گام، آموزش‌ها و نکات مفید هستند.

برنامه مبتدی و محدود با 25 دلار در ماه (محدودیت 20000 کلمه) شروع می‌شود، اما برای دسترسی نامحدود به همه ویژگی‌ها و ابزارهایی که نیاز دارید می‌توانید محبوب ترین طرح crafter را با 79 دلار در ماه دریافت کنید. می‌توانید از آزمایش رایگان 5 روزه در همه طرح‌ها استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید و  نسخه رایگان و آزمایشی CraftlyAI را دریافت کنید.

Writesonic به عنوان یک مقاله هوش مصنوعی و نویسنده وبلاگ برای تولید کپی بازاریابی مفید است. ویژگی‌های رایگان این نویسنده هوش مصنوعی عبارتند از: سرفصل‌های صفحه فرود، ایده‌های راه‌اندازی، ایده‌های رشد، عناوین یوتیوب، ایده‌های فهرست، و بررسی خوانایی.

ویژگی های اصلی عبارتند از صفحات فرود، تبلیغات گوگل، تبلیغات فیس بوک، توضیحات محصول، خلاصه مقالات، ایمیل‌های حرفه‌ای، گسترش دهنده محتوا، بازفراز کننده محتوا، فیکس کننده گرامر، فرمول‌های کپی رایتینگ، متاتگ‌های SEO، ویژگی‌های سودمند، تبلیغات لینکدین، پست‌های لینکدین، بیوس شخصی، بایوس شرکت و بیانیه‌های مطبوعاتی کوتاه.

Writesonic در بیش از 18 زبان موجود است. برای دریافت اعتبار نامحدود، باید از طرح حرفه‌ای استفاده کنید که هزینه آن 45 دلار در ماه هنگام صورتحساب سالانه است.

اینجا کلیک کنید و Writesonic را دریافت کنید.

Rytr یکی دیگر از دستیاران نوشتن هوش مصنوعی است که با طرحی رایگان ارائه می‌شود. می‌توانید از این نویسنده رایگان برای نوشتن ایمیل، تبلیغات رسانه‌های اجتماعی، پست‌های وبلاگ، سرفصل‌ها، عنوان‌ها، توضیحات محصول، توصیفات و موارد دیگر استفاده کنید.

اکثر نرم‌افزارهای رایگان نوشتن هوش مصنوعی فقط به صورت آزمایشی رایگان ارائه می‌شوند، اما در مورد رایتر، می‌توانید برای همیشه از طرح رایگان استفاده کنید و 5000 کاراکتر در ماه تولید کنید. برای استفاده نامحدود، باید به برنامه پریمیوم ارتقا دهید که از 29 دلار در ماه شروع می‌شود (صورتحساب سالانه).

اینجا کلیک کنید و Rytr را رایگان دریافت کنید

اگر نیاز اصلی شما ایجاد محتوای طولانی است، لانگ شات با هوش مصنوعی برای شما دستیار مناسبی است، با استفاده از این دستیار نوشتن هوش مصنوعی می‌توانید در مورد جایگاه خود تحقیق کنید، ایده های سرفصل جذاب ایجاد کنید، خلاصه محتوا ایجاد کنید و محتوای مناسب SEO بنویسید.

با استفاده از این نویسنده هوش مصنوعی با شکل بلند محتوا، می‌توانید محتوای خلاقانه معتبر، بررسی‌شده و واقعی تولید کنید و از ابزارهای مستقل مختلفی مانند بسط دهنده متن، بازگوکننده و غیره استفاده کنید.

چگونه در 20 دقیقه یک وبلاگ 1000 کلمه‌ای با هوش مصنوعی LongShot ایجاد کنیم؟
می توانید با 100 اعتبار و 10 اعتبار رایگان در روز بعد آن 3 روز دسترسی رایگان به این ابزار نوشتن هوش مصنوعی پیدا کنید، طرح پولی از 19.90 دلار در ماه شروع می شود.

اینجا کلیک کنید و لانگ شات را دریافت کنید.

دستیار نوشتن هوش مصنوعی برای وردپرس

اگر به دنبال یک دستیار نوشتن هوش مصنوعی هستید که به طور خاص برای وردپرس ساخته شده باشد، Bertha راه حل شما است.

با دانلود افزونه می‌توانید از این ابزار نوشتن محتوای هوش مصنوعی به طور مستقیم در داشبورد وردپرس خود استفاده کنید.

این ابزار تولید محتوای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی بیش از 20 زبان را می‌فهمد.

اگر بخواهید مقاله، پست وبلاگ، صفحه فرود یا هر نوع محتوایی بهینه سازی شده برای سئو ایجاد کنید، فقط باید شروع به نوشتن کنید و تولید کننده محتوای فرم بلند مبتنی بر هوش مصنوعی برتا بقیه موارد را بر عهده خواهد داشت.

شما می‌توانید با استفاده از این ابزار نوشتن محتوای هوش مصنوعی برای تولید 20000 کلمه در ماه برای یک وب‌سایت با طرح حرفه‌ای 25 دلار در ماه (صورتحساب سالانه) شروع کنید.

اگر می‌خواهید از آن در یک وب‌سایت نامحدود استفاده کنید، باید با برنامه نامحدود Pro 1000 دلار در سال کار کنید. همه برنامه ها شامل 14 روز ضمانت برگشت پول هستند.

اینجا کلیک کنید و 1000 کلمه در ماه به صورت رایگان در برتا دریافت کنید.

نرم افزار کپی رایتینگ هوش مصنوعی

Closerscopy ابزاری عالی برای کپی‌نویسی هوش مصنوعی است که توسط SalesAI، Blog AI و StoryAI طراحی شده است. از این برای نوشتن محتوای طولانی مانند صفحات فروش، وبلاگ‌ها، مقالات، بدون هیچ محدودیت یا محدودیتی استفاده کنید. این نرم‌افزار کپی‌نویسی هوش مصنوعی ۱۲۷ زبان را می‌فهمد.

چیزی که Closerscopy را منحصر به فرد می‌کند، فناوری هوش مصنوعی آن است که برای نوشتن کپی بازاریابی آموزش دیده است، آنها از مدل GPT-3 مانند سایر نرم افزارهای نوشتن هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنند. اگر در تجارت، فروش، بازاریابی یا تبلیغات هستید، این یک ابزار کپی‌نویسی هوش مصنوعی است.

برخی از مزایای ClosersCopy نسبت به سایر دستیارهای نوشتن GPT-3:
1. با طرح نامحدود هرگز با محدودیت نوشتاری مواجه نمی‌شوید و همچنین  با محدودیت یا فیلتر محتوا مواجه نمی‌شوید.

2. آنها مجبور نیستند طبق قوانین GPT-3/OpenAI بازی کنند زیرا از هوش مصنوعی خود استفاده می‌کنند که از انواع موضوعات پشتیبانی می‌کند.

3. می‌توانید هوش مصنوعی آنها را با داده‌های نمونه خود تغذیه کنید، خود را به قالب‌های از پیش نوشته شده «جهانی» محدود نکنید.

4. هنگامی که داده‌های نمونه خود را اضافه کردید، می توانید آن را به عنوان یک چارچوب قابل استفاده مجدد ذخیره کنید تا بارها و بارها از آنها استفاده کنید.

5. هنگامی که 3 الی 5 فریم‌ورک دارید که بارها و بارها از آنها استفاده می‌کنید، می توانید آنها را در یک گردش کار گام به گام قرار دهید.

6. شما می توانید بین 3 مدل هوش مصنوعی مختلف یکی را انتخاب کنید: یکی برای فروش می نویسد، یکی برای وبلاگ نویسی عالی است و دیگری برای نوشتن داستان آموزش دیده است.

7. شما به بیش از 300 فریم‌ورک و بیش از 30 گردش کار دسترسی دارید.

برای مدت زمان محدود، این نرم افزار یک معامله مادام العمر با پرداخت یکباره 347 دلاری ارائه می‌دهد.

اینجا کلیک کنید و Closerscopy LTD را دریافت کنید.

دستیار کپی‌نویسی هوش مصنوعی Neuroflash به شما کمک می‌کند تا با ایجاد متنی شبیه دست نویس انسان به صورت خودکار، بازگشت سرمایه بازاریابی خود را بهبود ببخشید و همچنین ارزیابی می‌کند که مصرف‌کنندگان در مورد آن چه فکر و چه احساسی دارند.

بسیاری از راهنماهای مفید و منابع رایگان در وب سایت آنها موجود است. در حال حاضر زبان‌های انگلیسی و آلمانی را پشتیبانی می‌کند.

قیمت این مولد متن هوش مصنوعی از 59 یورو در ماه شروع می‌شود، اما می‌توانید آن را با یک دوره آزمایشی رایگان 7 روزه بدون ارائه جزئیات کارت اعتباری خود امتحان کنید.

اینجا کلیک کنید و نسخه آزمایشی رایگان 7 روزه Neuroflash را دریافت کنید

Copy.ai یک ابزار نوشتن هوش مصنوعی برای ایجاد کپی‌های بازاریابی در چند ثانیه است. شما می‌توانید از این نویسنده برای ایجاد محتوای وبلاگ، کپی تجارت الکترونیک، کپی فروش، کپی وب‌سایت، کپی تبلیغات دیجیتال، محتوای رسانه‌های اجتماعی و غیره استفاده کنید.

برای داشتن یک دوره آزمایشی رایگان 7 روزه نیازی به کارت اعتباری نیست، برنامه‌های انفرادی از 35 دلار در ماه شروع می‌شوند.

اینجا کلیک کنید و Copy.ai را دریافت کنید.

می‌توانید از ابزارهایی که معرفی شد برای شروع تولید محتوای خود استفاده کنید.

آیا شما ابزار دیگری را می‌شناسید؟

ابزارهای زبان فارسی هم این قابلیت ها را پشتیباتی می‌کنند؟

سایتک همیشه از نظرات شما کاربران گرامی استقبال می‌کند. نظرات و تجربیات خود را در قسمت دیدگاه‌ها برای ما بنویسید.


متن طرح جهش تولید دانش بنیان

سایتک در این مقاله یک بررسی کلی از متن جهش تولید دانش بنیان به شما ارائه می‌دهد.

متن طرح جهش تولید دانش بنیان : یک بررسی کلی

متن طرح جهش تولید دانش بنیان، متنی درباره رشد و نوآوری است. در واقع بسترسازی قانونی و حقوقی تولید و ازاله تمام موانعی است که بر سر راه جهش تولید تلنبار شده­اند. این متن کوششی است برای آزاد سازی تولید و خلاقیت­های نوآورانه.

در متن طرح جهش تولید دانش بنیان، همه دستگاه­‌های اجرایی ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری موظف شده‌­اند که سالانه فهرستی از کالاهای راهبردی و مورد نیاز خود را تهیه کنند. ارزش ارزی این کالاها باید بیشتر از یک میلیون دلار باشد. در تکمیل این فهرست یک وظیفه دیگر نیز برای دستگاه­‌های مزبور تعیین شده‌ است. این دستگاه­‌ها باید با آسیب شناسی واردات کالاهای راهبردی در وضعیت تحریم، و بررسی وضعیت فناورانه بازار داخلی کشور به یک برآورد منطقی برسند. پس از این کار متن، آن‌ها را موظف می­‌کند که منابع و اختیارات خود را در حمایت از نهادهای تولیدگر دانش بنیان داخلی به کار گیرند. این کار باید ساختارهای مولد داخلی را تقویت کرده و به توسعه صادرات بینجامد.

بخش خصوصی و تولید دانش بنیان

نهادهای غیردولتی نیز می­توانند بخشی از درآمد سالانه خود را پس از شناسایی زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، به همکاری و مشارکت با ساختارهای مولد دانش بنیان اختصاص دهند. دولت و در واقع مهم‌ترین نهادهای دولت یعنی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری­‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز در این راستا موظف شده‌­اند که با آسیب شناسی تحریم، راه را برای فعالیت نهادهای آسیب دیده از تحریم در حوزه­‌هایی چون تسهیلات و تبادلات ارزی، مالیات، گمرک و تعاملات بین المللی هموار کنند.

متن طرح جهش تولید دانش بنیان و درآمدهای گمرکی دولت

در ماده سوم این متن دولت ملزم شده که حقوق ورودی واردات ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدمات تولیدی را به صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت­‌ها و موسسات دانش بنیان اختصاص دهد. در ضمن بخشی از این درآمد به تجاری سازی نوآوری‌­ها و اختراعات تخصیص یافته است.

بانک‌­ها، نیروهای مسلح و جهش تولید

بانک­‌ها، نیروهای مسلح و جهش تولید

بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و شرکت­‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز موظف شده­‌اند که ضمانت نامه­‌های صادر شده از صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق­‌های غیر دولتی پژوهش و فناوری را در راستای برداشتن موانع تولید رقابتی و ارتقای نظام مالی کشور بپذیرند.

برای عملی شدن چنین روندی و در تکمیل قانون فوق در یک بند الحاقی آمده است که دستگاه­‌های مدیریت اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند که مطالبات شرکت­‌ها و موسسات دانش بنیان را در قراردادهای خود یا دستگاه­‌های اجرایی دیگر همچون تضمین معتبر بپذیرند.

صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق دولت

در متن طرح جهش تولید دانش بنیان دولت موظف شده که مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی واریز کند.

همچنین برای آسان‌سازی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فعالیت­‌های دانش بنیان، سازمان اسناد و املاک کشور ملزم شده است که سند مالکیت اعیانی برای ساختمان­‌هایی که به دست بخش خصوصی در زمین­‌های پارک علم و فناوری برپا می­‌شوند، صادر نماید.

دانشگاه، حق مالکیت فکری و تجاری سازی

دانشگاه­‌ها موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه­‌های اجرایی ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند که حق بهره برداری از همه یا بخشی از دستاوردهای پژوهشی و فکری خود را به شرکت­‌ها و موسسات دانش بنیان و مراکز فناور مستقر در مراکز رشد و پارک­‌های علم و فناوری واگذار نمایند. این واگذاری می­‌تواند شامل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان نیز گردد. واگذاری در راستای تجاری سازی است و می­‌تواند به صورت بلاعوض و یا قرارداد مشارکت باشد.

متن طرح جهش تولید دانش بنیان به دستگاه­‌های اجرایی ماده پنج قانون خدمات کشوری اجازه داده است که زمین، ساختمان­‌ها و املاک خود را به شرکت‌­ها و موسسات دانش بنیان، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و پارک‌­های علم و فناوری واگذار کنند. این واگذاری به معنای مالکیت نیست.

بودجه پژوهشی و حمایت از تولید داخلی

در این متن آمده است که دستگاه­‌های اجرایی ماده پنج قانون خدمات کشوری می‌­توانند از محل بودجه پژوهشی با شرکت‌­ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک­‌های علم و فناوری در زمینه تولید کالا قرارداد ببندند. این قانون در راستای حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی است.

در همین راستا متن تصریح دارد که عملکرد وزارتخانه‌­ها، سازمان­‌ها و شرکت­‌ها دولتی در حوزه تولید و تامین کالا نباید به عملکرد شرکت‌­ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای مستقر در واحدهای رشد و پارک­‌های علم و فناوری آسیبی بزند. در این زمینه مرجع بررسی مصادیق این عملکردهای آسیب‌رسان، شورای راهبردی فناوری‌­ها و تولیدات دانش بنیان است.

مالیات و آینده تولید

درباره تسهیلات مالیاتی دولت به شرکت­‌ها و موسسات دانش بنیان در متن طرح جهش تولید دانش بنیان عینا آمده است که :

« ‌با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.

۱- معادل سی درصد (۳۰%) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور.

۲- سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جزء (۱) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه نهادهای فعال در زیست بوم دانش بنیان شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی، شتابدهنده‌های شرکتی، مراکز و کارخانه‌های نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری».

استانداران و متن طرح جهش تولید دانش بنیان

استانداران و متن طرح جهش تولید دانش بنیان

استانداران نیز در این متن موظف شده­اند که به پارک­های علم و فناوری استان­ها مساعدت رسانده و در شناسایی نوآوری­های بومی به تقویت شرکت­ها و موسسات دانش بنیان، مراکز نوآوری دانشگاهی، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک­های علم و فناوری و کسب و کارهای نوآورانه و خلاقانه با در اختیار گذاشتن منابع خود کمک کنند.

مرجع صدور مجوز تاسیس پردیس­ها، مراکز رشد، پارک­های علم و فناوری در این متن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده است.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طبق این متن وظیفه پیگیری عملی شدن این قانون را به عهده دارد. همچنین موظف است که هر شش ماه یک بار به کمیسیون­های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

قوه قضائیه نیز به عنوان مرجع حل اختلافات احتمالی در حوزه­های علمی و فناوری به رسمیت شناخته شده است.

سایتک همواره از نظرات شما کاربران گرامی استقبال می‌کند.نظرات و انتقادات خود را در قسمت دیدگاه‌ها برای ما بنویسید.


بهترین شرکت‌های اینترنت اشیا (IoT) که باید در سال 2022 بشناسید

سایتک در این مقاله سعی دارد شما را با بهترین شرکت‌های اینترنت اشیاء جهان در سال 2022 آشنا کند.

اینترنت اشیا اتوماسیون کامل را ممکن کرده است. راه حل‌هایی مانند شهرهای هوشمند، خانه هوشمند، کارخانه هوشمند و وسیله نقلیه متصل تنها به دلیل اینترنت اشیا امکان پذیر است. این فناوری در واقع به ساده‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار کمک می‌کند و در نتیجه بهره‌وری را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. این به شما توانایی ارائه محصولات و خدمات بهتر را می دهد.

IoT را می توان با مثال ساده‌ای از خانه هوشمند درک کرد. اینترنت اشیا این امکان را فراهم کرد تا خانه‌ها را به خانه‌های هوشمند تبدیل کنیم که حتی چراغ‌ها را می‌توان با استفاده از تلفن‌های هوشمند روشن یا خاموش کرد.

دستگاه‌هایی که هرگز تصور نمی‌کردیم با اینترنت، اکنون به اینترنت متصل هستند و آن اینترنت اشیا است. این قدرت را به اشیا داده است که بدون دخالت انسان با هم ارتباط برقرار کنند.

نکته حرفه‌ای: هنگام انتخاب شرکت برای پلتفرم اینترنت اشیا، باید استراتژی‌های بازیابی مشکل (پشتیبان، SLA، KPI) ارائه شده توسط شرکت برای پلتفرم اینترنت اشیا را در نظر بگیرید. مقیاس پذیری نیز باید در هنگام انتخاب شرکت در نظر گرفته شود (مانند نقاط پایانی اینترنت اشیا که می تواند توسط شرکت برای یک مشتری در یک مرکز داده واحد یا در همه مراکز داده مدیریت شود).

 


ScienceSoft 

ScienceSoft خدمات جامع IoT را برای تولید، مراقبت‌های بهداشتی، خرده فروشی، حمل و نقل، نفت و گاز، مخابرات و سایر حوزه‌ها از سال 2011 ارائه می‌کند.

سال تاسیس: 1989
کارمندان: 700+
مکان: مک کینی، تگزاس، ایالات متحده؛ وانتا، فنلاند؛ فجیره، امارات
درآمد: 25 میلیون دلار
مشتریان: T-Mobile، Nestle، IBM، NASA JPL، eBay، Tieto، Ford، Rakuten Viber.

 

ScienceSoft نرم افزار اینترنت اشیا ایمن و مقیاس پذیر را طراحی و می‌سازد، از جمله راه حل‌هایی برای اینترنت اشیاء پزشکی (IoMT)، اینترنت اشیاء صنعتی (IIoT)، شهرهای هوشمند، مدیریت ناوگان، محصولات متصل هوشمند و غیره.

در میان خدمات تخصصی اینترنت اشیا، ScienceSoft این خدمات را نیز ارائه می‌دهد:

 • مشاوره اینترنت اشیا: برنامه‌ریزی استراتژیک اینترنت اشیا، طراحی معماری و انتخاب دستۀ فناوری.
 • توسعه اینترنت اشیا: پوشش اتصال دستگاه/سنسور، جریان داده‌های سنسور و دستگاه‌های هوشمند، ذخیره‌سازی و تجزیه و تحلیل، برنامه‌های کاربردی کنترل اینترنت اشیا و توسعه برنامه‌های کاربر.
 • خدمات تجزیه و تحلیل اینترنت اشیا (شامل تجزیه و تحلیل اینترنت اشیا به عنوان یک سرویس): توسعه و حفظ راه حل تجزیه و تحلیل اینترنت اشیا سرتاسر و یک سرویس تجزیه و تحلیل اینترنت اشیا مبتنی بر حق اشتراک برای به دست آوردن بینش اینترنت اشیا بدون نیاز به پیاده‌سازی راه حل تحلیلی.
 • خدمات IoT مدیریت شده: پشتیبانی فنی و مشکل یابی، مدیریت ابر و امنیت، تکامل راه‌حل اینترنت اشیا.


iTechArt

گروه iTechArt یک شرکت توسعه نرم‌افزار سفارشی است که تمرکز زیادی بر ارائه راه‌حل‌های IoT غنی و ایمن برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری با رشد سریع دارد.

تاسیس: 2002
کارمندان: 1800+

از ردیابی GPS گرفته تا ساخت راه‌حل‌های خانه امن هوشمند، تیم iTechArt به عنوان شریکی برای کسب‌وکارهایی که مایل به ساخت راه‌حل‌های کاملاً یکپارچه اینترنت اشیا هستند، وارد عمل می‌شود.

با بیش از 1800 مهندس با استعداد، iTechArt در ساخت اپلیکیشن‌های IoT، دروازه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و ادغام‌های شخص ثالث تجربه دارد.


Oxagile

Oxagile یک شرکت حرفه‌ای اینترنت اشیا است که طیف کاملی از خدمات از جمله مشاوره اینترنت اشیا، توسعه نرم افزار، نمونه سازی سخت افزار، یکپارچه سازی و بهبود مستمر را ارائه می‌دهد.

تاسیس در: 2005
درآمد: حدود 8 میلیون دلار
کارمندان: 350+

Oxagile از تخصص عمیق خود در فناوری در هوش مصنوعی، بینایی رایانه، کلان داده و امنیت سایبری استفاده می‌کند تا راه حل‌های متصل به روز و اکوسیستم‌های اینترنت اشیا با معماری کامل را ارائه دهد.

آن‌ها در صنعت خودرو، مراقبت‌های بهداشتی، تولید، ایمنی عمومی، خرده‌فروشی، راه‌حل‌های IoT درجه سازمانی را برای تجهیزات صنعتی پیچیده، گجت‌های هوشمند و دستگاه‌های هوشمند نسل بعدی می‌سازند.


Indium Software

Indium Software یک شرکت راه حل‌های فناوری با تخصص عمیق در اینترنت اشیا (IoT) است.

سرویس اینترنت اشیا آن‌ها همچنین شامل اینترنت صنعتی اشیا (IIoT) است که جزء کلیدی Industry 4.0 است و در حوزه‌هایی مانند تولید، خانه‌های هوشمند، لوازم الکترونیکی هوشمند، پوشیدنی‌های مصرفی و غیره به کار گرفته شده است.

 خدمات Indium IoT شامل:

 • جذب داده‌های اینترنت اشیا
 • ساخت مدل‌های تحلیلی بر اساس یادگیری ماشین.
 • پردازش داده‌ها
 • جریان داده و به روز رسانی

Indium همچنین به تجزیه و تحلیل IoT می‌پردازد که چندین مزیت کلیدی دارد، از جمله:

 • بهینه سازی تجربه مشتری
 • بهینه سازی عملکرد محصول
 • کارایی عملیاتی

خدمات اینترنت اشیا آنها به مشتریان این امکان را می‌دهد تا تصمیمات مبتنی بر داده اتخاذ کنند و به یک سازمان واقعاً مشتری محور تبدیل شوند.

Softeq

Softq یک شرکت توسعه نرم افزار سفارشی است. آن‌ها خدمات توسعه تمام پشته را زیر یک سقف واحد ارائه می‌دهند: سخت افزار، نرم افزار تعبیه شده، برنامه‌های وب، موبایل و دسکتاپ. دستگاه‌ها، راه حل‌های ابر و IoT.

سال تاسیس: 1997
کارمندان: 300+

خدمات ارائه شده:

 • راه حل‌های اینترنت اشیا
 • توسعه اپلیکیشن اینترنت اشیا
 • گجت‌های پوشیدنی‌
 • نمونه‌سازی سخت افزار اینترنت اشیا


Style Lab IoT

StyleLab یک شرکت نرم‌افزاری که برای پروژه اینترنت اشیا شما، خدماتی را برای برنامه‌های کاربردی موبایل، گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل پیشانی وب، میان‌افزار و سطح پایین، و زیرساخت و یکپارچه‌سازی پشتیبان را ارائه می‌دهد.

 

سال تاسیس: 2006
کارمندان: 51 تا 200 نفر

آزمایشگاه R-Style خدمات توسعه نرم افزار IoT سفارشی را ارائه می‌دهد. راه حل‌هایی برای خانه هوشمند، اینترنت اشیاء صنعتی و اینترنت اشیاء بهداشت و درمان دارد. برای خدمات توسعه نرم افزار محبوب است.


HQ Software

HQ Software خدمات مختلفی مانند توسعه نرم افزار سفارشی، توسعه اپلیکیشن موبایل، مشاوره و نمونه سازی، مهندسی مجدد نرم افزار و غیره را ارائه می دهد.

تاسیس در: 2001
تعداد کارمندان: 50 تا 100 نفر

این  شرکت صنعتی برای راه حل‌های اینترنت اشیاء، اینترنت اشیاء صنعتی، اینترنت اشیاء مراقبت‌های بهداشتی، خانه هوشمند و خودروهای اینترنت اشیا را ارائه می‌دهد. خدمات اینترنت اشیا ارائه شده توسط HQ Software شامل توسعه سطح بالا دستگاه‌ها و حسگرها، تجزیه و تحلیل داده‌ها، طراحی وب و توسعه اپلیکیشن موبایل UI/UX است.


PTC

PTC محصولاتی را برای CAD، PLM، واقعیت افزوده، اینترنت اشیاء صنعتی و غیره ارائه می‌دهد. این محصولات برای صنایع مختلف مانند A و دفاع، خودرو، علوم زیستی، تولید و غیره در دسترس هستند.https://www.ptc.com/en/

سال تاسیس: 1985
تعداد کارمندان: 5001 تا 10000
درآمد: بیش از 1 میلیارد دلار

PTC راه حل IIoT را ارائه می‌دهد. این راه‌حل‌ها برای صنایع مختلف مانند خودرو، الکترونیک و سخت‌افزار با فناوری پیشرفته، تاسیسات، نرم‌افزار، دستگاه‌های پزشکی و غیره در دسترس هستند.


Cisco

Cisco Systems محصولات و خدمات مختلفی را برای شبکه، اینترنت اشیا، تحرک و بی‌سیم، امنیت، همکاری، مرکز داده و غیره ارائه می‌کند. این شرکت دارای دفاتری در مکان‌های مختلف مانند آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و غیره است.

سال تاسیس: 1984
تعداد کارمندان: بیش از 10000 نفر
درآمد: حدود 49 میلیارد دلار

سیسکو برای طراحی، تولید و فروش محصولات شبکه مبتنی بر پروتکل اینترنت و محصولات مرتبط با صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خوبی شناخته شده است. برای اینترنت اشیا، راه حل‌های شبکه اینترنت اشیا، مدیریت عملیات اینترنت اشیا، مدیریت داده‌های اینترنت اشیا و امنیت اینترنت اشیا را ارائه می‌دهد.

محصولات و خدمات آن می تواند در انواع صنایع مانند انرژی، آموزش، خدمات مالی، شهرها و جوامع، تولید، خرده فروشی، حمل و نقل و غیره استفاده شود.


ARM

این شرکت امنیتی اینترنت اشیا محصولات و خدمات مربوط به IP پردازنده، IoT، و طراحی و توسعه نرم افزار و ابزار را ارائه می‌دهد.

سال تاسیس: 1990
کارمندان: 5001-10000
درآمد: 1.6 میلیارد دلار

شرکت ARM برای ساخت پردازنده‌های چند هسته‌ای RISC 32 بیتی و 64 بیتی شناخته شده است. برای IoT، یک پلتفرم Device-to-Data برای مدیریت اتصال، مدیریت دستگاه و مدیریت داده‌ها ارائه می کند. همچنین محصولات دستگاهی مانند Mbed OS، SoC Solutions و Kigen SIM Solutions را ارائه می‌دهد.

این شرکت راه حل‌هایی برای هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و امنیت برای صنایع مختلفی مانند خودروسازی، خرده فروشی، لجستیک، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت و غیره ارائه می‌دهد.


Huawei

هوآوی یک شرکت چند ملیتی است که تجهیزات مخابراتی، لوازم الکترونیکی مصرفی و تجهیزات شبکه را ارائه می‌دهد.

سال تاسیس: 1987
تعداد کارمندان: بیش از 10000 نفر
درآمد: حدود 107 میلیارد دلار

هواوی به خاطر گوشی‌ها، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌هایش به خوبی شناخته شده است. برای اینترنت اشیا، راه حل‌های هوشمند آب، خواندن کنتور هوشمند AMI، قفل دوچرخه مشترک، ساختمان هوشمند تشخیص دود، کارخانه هوشمند، تشخیص گاز eLTE، آسانسور، پارکینگ هوشمند، گاز هوشمند و غیره را ارائه می‌دهد.

سایتک همیشه از نظرات شما کاربران گرامی استقبال می‌کند. لظفا نظرات خود را در قسمت دیدگاه‌ها برای ما بنویسید.


بهترین نرم‌افزارهای ویرایشگر عکس با هوش مصنوعی

سایتک در این مقاله سعی دارد برخی از بهترین برنامه‌ها و نرم‌افزارهای ویرایش عکس مبتنی بر هوش مصنوعی را به شما معرفی کند.

 

قدرتمند، سریع و با ویژگی‌های غنی، صفاتی است که این ویرایشگر فوق‌العاده مبتنی بر هوش مصنوعی به نام LuminarAI را به بهترین شکل توصیف می‌کند. با هوش مصنوعی بیش از چند ثانیه طول نمی‌کشد تا عکس شما را تجزیه و تحلیل کند و نسخه ویرایش‌شده‌ای از آن ارائه کند که بسیار جذاب‌تر از نسخه اصلی به نظر می‌رسد.

این نرم‌افزار با هوش مصنوعی بیش از چند ثانیه طول نمی‌کشد تا عکس شما را تجزیه و تحلیل کند و نسخه ویرایش‌شده‌ای از آن ارائه کند که بسیار جذاب‌تر از نسخه اصلی به نظر می‌رسد.

می توانید شروع کنید و آن را به صورت رایگان برای تجربه دست اول امتحان کنید. در برنامه‌های Windows و macOS و به شکل پلاگین‌هایی برای Photoshop، Lightroom و Apple Photos در دسترس است.

با Movavi Picverse، ابزاری که برای عکاسان با هر کالیبری طراحی شده است، نمی توانید انتظاری جز نتایج بی عیب و نقص داشته باشید!این نرم‌افزار ابزارهای زیادی دارد که می تواند تصاویر شما را ویرایش کند، پس زمینه را حذف کند، پس زمینه جدید اضافه کند و به عکس های B&W رنگ اضافه کند. برخی دیگر از قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

حذف دقیق اشیاء ناخواسته

تنظیم وضوح سفارشی

روتوش واقعی عکس

کاهش نویز

اصلاح رنگ و نور

همچنین می‌توانید در این برنامه متن اضافه کنید، فونت ها را تغییر دهید و فایل های RAW را باز کنید که به صورت خودکار آنها را به JPEG تبدیل می‌کند. Movavi Picverse به زبان‌های مختلف از جمله آلمانی، اسپانیایی، ترکی و ژاپنی در دسترس است.

Leawo PhotoIns قرار است بهترین ویرایشگر عکس از نظر کاربران را با فناوری هوش مصنوعی ارائه دهد. دارای Photo Enhancer و Photo BG Remover، پشتیبانی اصلاح دسته‌ای عکس و حذف دسته‌ای پس زمینه عکس.بر اساس فناوری پیشرفته هوش مصنوعی، ماژول Photo Enhancer می تواند عکس های پرتره شما را با بزرگ کردن چشم ها، از بین بردن لک و چروک، روتوش پوست و موارد دیگر زیبا کند. همچنین، برای عکس‌های منظره، می‌تواند از طریق افزایش دامنه پویا و وضوح، تعادل رنگ سفید و تنظیم نوردهی، رنگ‌ها و بهینه‌سازی کنتراست و غیره، راحت‌تر و واضح‌تر به نظر برسد.

همچنین اگر حرفه ای هستید پشتیبانی از عکس های RAW برای شما مفید خواهد بود. می تواند مشکلات مربوط به لنز مانند تحریف رنگی، انحراف، ویجتینگ و غیره را حل کند.

از طرف دیگر با Photo BG Remover می توانید پس زمینه‌های انبوهی از عکس‌ها را با یک کلیک حذف کنید. هنگامی که عکس ها بارگذاری می شوند، به طور هوشمند عکس ها را تجزیه و تحلیل می‌کند و سپس به طور خودکار پس زمینه عکس را به صورت دسته‌ای حذف می‌کند.

توپاز به طور خاص یک ابزار بهبود عکس است که به شما کمک می کند حداکثر پتانسیل را از عکس های خود بدست آورید.

برای کیفیت عکس بهتر به جای روش‌هایی که ویرایشگرهای سنتی استفاده می‌کنند، به هوش مصنوعی متکی است، که در بهبود عکس‌ها سریع‌تر هستند اما به آن اندازه مؤثر نیستند. این یکی به زمان بیشتری برای پردازش نیاز دارد، اما نتیجه کاملا آن را جبران می کند.

توپاز نظرات مثبت بسیاری از کاربران طولانی مدت دارد و در برخی از بزرگترین سایت ها مانند Mashable، BBC، The Verge و TNW به آن اشاره شده است.

Prisma یک برنامه هوشمند است که می تواند عکس های شما را در عرض چند ثانیه به نقاشی و دیگر آثار هنری با ظاهر زیبا تبدیل کند.

تنها با افزودن عکس خود به آن، می‌توانید از میان طیف گسترده‌ای از فیلترها و تنظیمات انتخاب کنید که در نهایت بر اساس چینش منحصر به فرد پیکسل‌های عکس شما، بازنمایی‌های هنری ارائه می‌دهد. همچنین اگر می‌خواهید برخی نکات نسخه اصلی را حفظ کنید، می‌توانید مقدار شدت را نیز تنظیم کنید.

Prisma اخیراً یک برنامه ویرایش مشابه با هوش مصنوعی به نام Lensa را عرضه کرده است که فقط برای عکس‌های سلفی و پرتره ساخته شده است. این می‌تواند جوش ها، حلقه های تیره را بپوشاند و سایر اصلاحات پوست را همراه با بهبود کلی انجام دهد.

همانطور که احتمالاً از نام آن مشخص است، Quik.ai ویرایش خودکار عکس را خیلی سریع انجام می دهد، و این برای عکس های انبوه نیز می باشد.

تنها چند ثانیه طول می‌کشد تا عکس‌های معمولی خود را به عکس‌های حرفه‌ای تبدیل کنید. پس از بارگیری مجموعه تصاویر خود، می‌توانید گزینه‌های پردازشی مانند حذف پس‌زمینه، ایجاد سایه، افزودن واترمارک و تغییر اندازه را انتخاب کنید.

می توانید از Quik.ai رایگان برای 14 روز اول به عنوان آزمایشی استفاده کنید تا خودتان تمام ویژگی های شگفت انگیز را ببینید.

با استفاده از Claid.ai، یک ابزار پردازش کاملاً خودکار، عکس‌های با رزولوشن بالا را دریافت کنید و وضوح بالایی را بدون مختل کردن کیفیت به دست آورید.

جدا از افزایش وضوح، می‌تواند رنگ و تنالیته را تنظیم کند و علیرغم اینکه کاملاً به هوش مصنوعی وابسته است، بدون نیاز به زمان انتظار عمده، تصویر را بهبود بخشد.

شما می توانید از عکس‌های  استخراج شده برای هر هدفی، از جمله عکس‌های محصول تجارت الکترونیک، تبلیغات املاک و مستغلات و حتی چاپ استفاده کنید. در واقع، DPI تصویر را بهبود می‌بخشد تا اطمینان حاصل شود که نتیجه چاپ واضح است.

زمانی که تصاویر پردازش نشده را به جای تصاویر دستکاری شده وارد می کنید، کلاید بهترین عملکرد را دارد. بنابراین، این چیزی است که باید قبل از کار با این ابزار به خاطر داشته باشید تا بهترین نتیجه را از آن ببرید.

ابزار هوشمندی که می‌تواند بلافاصله پس زمینه عکس‌های شما را حذف کند، می‌تواند برای بسیاری از موارد مفید باشد

کار را بدون ساعت‌ها زمان انتظار انجام می‌دهد، و این بدون کاهش دقت است. پس از حذف پس‌زمینه، به شما امکان می‌دهد آن را به‌عنوان شفاف ذخیره کنید یا آن را با یک پس‌زمینه جدید جایگزین کنید.

Slazzer با بسیاری از ابزارهای شخص ثالث مانند Photoshop، Sketch، WooCommerce و Figma ادغام می‌شود. می‌توانید قبل از استفاده از یک طرح پولی، خدمات را به صورت رایگان شروع کنید.

با استفاده از AutoRetouch، می‌توانید انواع کارهای ویرایشی مختلف را به صورت انبوه انجام دهید.
این فوق العاده سریع است و با این آپشن‌ به شما امکان می‌دهد گزینه‌ها را مرتب کنید، هر تعداد عکس را که می‌خواهید وارد کنید و همه آنها را به یکباره دانلود کنید، در زمان شما صرفه جویی می‌کند. همچنین می‌توانید نتایج خود را با فرمت PSD اکسپورت کنید تا بتوانید به ویرایش آنها در فتوشاپ ادامه دهید، همراه با مسیرهای برداری و ماسک‌های آلفا.

عکس های مدل محصول را با یک کلیک ایجاد کنید
تصاویر محصول را مطابق با نیاز بازارهای مختلف تنظیم کنید
از پالت‌های رنگی استفاده کنید
فوراً تکه‌های رنگ و پارچه را از تصاویر خود استخراج کنید تا مستقیماً در وبسایت تجارت الکترونیک خود بارگذاری کنید
AutoRetouch نسبت به امکاناتی که ارائه می دهد قیمت بسیار مناسبی دارد. می توانید برای شروع به صورت رایگان استفاده کنید.

Pixlr نرم افزار ویرایشی است که با کمک رابط کاربری ساده خود، هم برای کاربران پیشرفته و هم برای مبتدیان مناسب است.

این به دو ابزار مختلف تقسیم می شود – یکی برای ویرایش عکس و دیگری برای طراحی گرافیک. بنابراین، بسته به نیاز خود، می‌توانید از هر یک از آن‌ها برای انجام کار استفاده کنید.

با توجه به ویژگی های این نرم افزار، این امکان را به شما می‌دهد:

از قالب های مختلف برای ایجاد طرح های خلاقانه استفاده کنید
ایجاد کلاژ تصویر
پس زمینه را فورا حذف کنید
اعمال انواع فیلترها و افکت‌ها
Pixlr می‌تواند بسیاری از فرمت‌های فایل، از جمله SVG، PSD، PXD و WebP را باز کند.


ویرایشگرهایی که به شما معرفی کردیم به شما کمک می‌کنند بدون نیاز به انجام کار زیاد، از عکس‌های خود نهایت استفاده را ببرید. بهترین بخش این است که همه آنها نسبت به نوع ویژگی‌هایی که ارائه می‌دهند قیمت مناسبی دارند.

 

سایتک همیشه از نظرات شما کاربران عزیز استقبال می‌کند. نظرات و تجربه‌های خود را برای ما در قسمت دیدگاه‌ها بنویسید


۹ راه رسیدن به دیتاست‌های یادگیری ماشینی

سایتک در این مقاله به شما یک نمای کلی از بهترین جاهایی که می‌توانید دیتاست‌های انبوه را برای همه اهداف پیدا کنید، ارائه می‌کند.

همانند محصول اصلی گوگل، می‌توانید به راحتی دیتاست‌ها را با استفاده از متن جستجو کنید. علاوه بر این، می‌توانید پرس و جو را بر اساس تاریخ، قالب داده و حقوق استفاده فیلتر کنید. مجموعه داده‌های این وبسایت از دیتاست‌های واقعی ارائه شده توسط شرکت‌ها با قیمت تا استفاده رایگان از دیتاست‌ها برای پروژه های شخصی است.

اگر به دنبال یک نمای کلی عالی از همۀ مدیتاست‌های موجود بدون هیچ محدودیت خاصی هستید، گوگل بهترین مکان برای شروع است.

 • دیتاست‌های Kaggle

اگر تا به حال دوره‌ها یا هکاتون‌های مرتبط با علم داده را انجام داده‌اید، احتمالاً با Kaggle برخورد کرده‌اید. Kaggle پلتفرم پیشرو در جهان برای همه برنامه نویسی های مرتبط با علم داده است. همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که دیتاست‌ها را پیدا و منتشر کنند، و مهم‌تر از آن، در مورد چگونگی استخراج ارزش از آنها با سایر افراد علم داده کار و رقابت کنند.

اگر می‌خواهید در مورد نوع خاصی از مشکل بیشتر بدانید و می‌خواهید در مورد یادگیری با دانشمندان داده در سراسر جهان صحبت کنید، Kaggle مکان مناسبی برای شماست

برای کسانی از شما که دوست دارند یک مرور کلی در سطح بالا داشته باشند، Earth Data از ناسا گزینۀ مناسبی است. احتمالاً بزرگترین مجموعه از دیتاست‌های جغرافیایی در مورد زمین، آب و هوا و پهنه‌های آبی را نشان می‌دهد.

دیتاست‌ها توسط محققان و مؤسسات در سراسر جهان و با بالاترین کیفیت موجود در زمینه‌های مربوطه تهیه و ایجاد شده است. اگر به دنبال پروژه‌ای با تمرکز بر سری‌های زمانی یا داده‌های مکانی هستید، مطمئناً این بهترین مکان برای شروع جستجو است.

 • دیتاست‌های آمازون و مایکروسافت، Azure و AWS

غول‌های بزرگ فناوری، دیتاست‌ها از سرتاسر جهان را در فهرست داده‌های باز خود به نمایش می‌گذارند. من آن را به یک مکان مشترک تبدیل کردم، زیرا در حالی که دیتاست‌های متنوعی ندارند، دیتاست‌های به خصوص بزرگی را نشان می‌دهند.

تجربه آن‌ها در فضای ابری و ذخیره‌سازی کلان داده‌ها مطمئناً هنگام در دسترس قرار دادن این دیتاست‌ها برای عموم مفید است. در حال حاضر AWS حدود 200 دیتاست‌ و Azure حدود 20 دیتاست‌ دارد.

اگر به دنبال پروژه ای در حوزۀ Big Data هستید و می خواهید با حجم عظیمی از داده‌ها کار کنید، این مکان‌ها بهترین هستند.

اگر تا به حال تعجب کرده اید که چه اتفاقی برای کسانی می افتد که کد خود را به خوبی تفسیر نمی‌کنند، جستجوگر داده‌های جرم و جنایت FBI ممکن است شما را راهنمایی کند. احتمالاً بزرگترین دیتاست‌ در مورد داده‌های مجرمانه و غیرجنایی مجری قانون است. این داده‌ها از جنایات مبتنی بر ایالت تا داده‌های مربوط به ترافیک انسان را نشان می دهد.

در حالی که این به طور کلی یک داستان غم انگیز است، اما همچنین یکی از هیجان انگیزترین انواع داده‌ها است. اگر به دنبال یک تغییر و یک پروژۀ جدید هیجان انگیز هستید که کمی متفاوت باشد، مطمئناً یک معدن طلا است.

مجموعه‌ای که به ندرت به آن اشاره می‌شود دنیای داده است. این بسیار شبیه به موتور جستجوی دیتاست‌ گوگل است. با این حال، آنچه در مورد این پیاده سازی بسیار خوشایند است، عمق جستجو است، هنگام وارد کردن یک پرس و جو، نه تنها خود دیتاست‌ را نشان می دهد، بلکه فایل‌های فرعی را نیز نشان می‌دهد که ممکن است حاوی داده‌های مورد نظر باشد. این البته می‌تواند به ویژه هنگام جستجوی داده‌های ثانویه مانند مجموعه‌های جمعیتی و موقعیت جغرافیایی مفید باشد.

اگر به دنبال یک وبسایت اختصاصی هستید که داده هایی به نام خود داشته باشد، Data World به شدت توصیه می‌شود.

 • پورتال داده باز CERN

سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای (سرن) واقع در نزدیکی ژنو، بسیاری از داده‌های تحقیقاتی باورنکردنی خود را در دسترس عموم قرار داده‌است.

پورتال Open Data CERN بسیار جذاب است. آنها بیش از دو پتابایت داده در مورد کوچکترین چیزهای ممکن، یعنی فیزیک ذرات، جمع آوری و در دسترس قرار دادند. این یکی از معتبرترین مؤسسات تحقیقاتی اروپا است و کیفیت داده‌های آن در مورد برخورد ذرات توسط کسی قابل برآورده نیست.

 • دیتاست‌های هوش مصنوعی Lionbridge

Lionbridge شرکتی است که خدماتی پیرامون جمع‌آوری داده‌ها، حاشیه‌نویسی و اعتبارسنجی ارائه می‌دهد. در میان چیزهای دیگر، محیط‌های مرسوم عنوان گذاری و آنچه ما امروز به آن علاقه‌مندیم، نوعی از مجموعه‌های مختلف را می‌توانید از طریق وبسایت آنها بیابید.

در بخش دیتاست‌های  خود، آنها چندین مقاله حاوی منابع مختلف را به شما نشان می‌دهند. مانند «11 دیتاست‌های برتر  تغییر آب و هوا برای یادگیری ماشینی» و «50 دیتاست‌های برتر  رایگان برای یادگیری ماشینی». از آنجایی که شرکتی هستند که بر اساس دیتاست‌ها ساخته شده‌اند، توصیه‌های آنها مطمئناً عالی است.

بهترین مکان اگر به دنبال مقایسه بین دیتاست‌های  تخصصی هستید.

 • مرکز یادگیری ماشینی UCI

دانشگاه کالیفرنیا، ایروین بیش از 550 دیتاست‌ را نگهداری می‌کند که استفاده از آنها برای شما رایگان است. این وبسایت به ویژه برای اهداف آموزشی جالب است زیرا فیلترینگ بر اساس مشکل را ارائه می دهد. بنابراین در این طبقه‌بندی، رگرسیون و خوشه‌بندی، به راحتی می‌توانید دیتاستی را پیدا کنید که با فناوری‌هایی که در حال حاضر در حال کاوش هستید، به خوبی کار کند.

جدا از دانستن نحوۀ آموزش افراد، تیم آنها مطمئناً چیزهای زیادی در مورد دیتاست‌های  یادگیری ماشین و نحوه ارزیابی آنها می‌داند.

همانطور که دیدیم دنیای داده‌ها به سرعت در حال گسترش است. دیتاست‌های بیشتر و بیشتری درباره همه چیز ظاهر می‌شوند که در انتظار کاوش‌اند. امیدوارم در مورد دیتاست‌هایی که برای پروژه‌های خود استفاده خواهید کرد یاد گرفته باشید و اکنون بتوانید در مورد نحوه و مکان یافتن همۀ داده‌هایی که احتمالاً می‌خواهید، تصمیم گیری کنید.

سایتک همیشه از نظرات شما کاربران عزیز استقبال می‌کند. اگر اطلاعات یا تجربه‌ای در این زمینه دارید در قسمت دیدگاه‌ها برای ما بنویسید.


سلامت مراقبت در منزل

برترین محصولات سلامت مراقبت در منزل در ایران

سایتک در این مطلب سعی می‌کند برترین‌های سلامت مراقبت در منزل در ایران را معرفی کند. آنچه در این مطلب می‌خوانید شامل موارد زیر است:

 • تجهیزات و سامانه های هوشمند بیمارستانی
 • برترین محصولات سلامت مراقبت در منزل در ایران

سلامت مراقبت در منزل

سالمندان، معلولان و افراد بیماری که در منزل هستند از قشرهای مهم جوامع هستند که نیاز به توجه خاصی دارند. بعد از همه‌گیری کرونا نیاز به ارائه خدمات درمانی در منزل بیش از پیش نیز احساس شد. استارتاپ‌های بسیاری در ایران و جهان در حال تلاش برای ارائه این خدمات هستند.

برترین محصولات سلامت مراقبت در منزل در ایران

مطپ

مطپ به شما امکان پیگیری و انجام خدمات درمانی را از منزل میدهد و همچنین میتوانید از خدمات حضوری آن (از جمله تزریقات و آزمایش‌های مختلف در منزل، و همچنین رزرو ویزیت حضوری از مطب پزشک) بهره‌مند شوید‌.

هوم ویزیت یک استارتاپ در زمینه خدماتی پزشکی و مراقبتی در منزل است که به صورت یک پلتفرم تخصصی کار می‌کند که بیماران را به پزشکان، پرستاران و فیزیوتراپ‌ها وصل می‌کند.

سفیر آرامش

مرکز پرستاری سفیر آرامش در زمینه خدمات درمانی، مراقبتی برای کودکان، سالمندان و بیماران به خانواده‌ها خدمات ارائه میدهد.

مقایسه خدمات این شرکت‌ها

مطپ هوم ویزیت مرکز پرستاری سفیر آرامش
ویزیت پزشک متخصص در منزل + + -
آزمایش در منزل - + -
ICU در منزل - + -
فیزیوتراپی در منزل + + -
پرستاری سالمند، کودک و بیمار در منرل + + +
رادیولوژی در منزل - + -

برای اطلاع از سایر شرکت‌های حوزه سلامت مراقبت در منزل در ایران میتوانید گزارش کامل سلامت دیجیتال ایران را در بخش انتشارات وبسایت سایتک مطالعه کنید.


پایش سلامت و تشخیص بیماری

برترین محصولات پایش سلامت و تشخیص بیماری در ایران

سایتک در این مقاله سعی می‌کند برترین‌های حوزه پایش سلامت و تشخیص بیماری در ایران را معرفی کند. آنچه در این مطلب می‌خوانید شامل موارد زیر است:

 • پایش سلامت و تشخیص بیماری در ایران
 • برترین محصولات پایش سلامت و تشخیص بیماری در ایران

پایش سلامت و تشخیص بیماری

همه ما بیماری‌های زیادی را می‌شناسیم که مبتلایان به آن نیاز  دارند تا روزانه وضعیت خود را پایش کنند. طبیعتا مراجعه روزانه به بیمارستان و پزشک کاری سخت و ملال‌آور است. شرکت‌ها و استارتاپ‌ها با شناسایی درست این حوزه گجت‌ها و محصولاتی را برای پایش سلامتی این افراد تهیه کرده‌اند.

برترین محصولات پایش سلامت و تشخیص بیماری در ایران

نینیکس

بهینه داده پردازان رایمون

شرکت بهینه داده پردازان رایمون با توسعه محصول نینیکس در این حوزه فعالیت میکند.

نینیکس یک ابزار سنجش سلامت نوزاد است که با متصل شدن به گوشی هوشمند نرخ تنفس، دمای بدن و ضربان قلی نوزاد را به اطلاع والدین میرساند.

توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر

شرکت توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر با هدف توسعه علم تغذیه و بهره گیری و ترکیب آن با فن‌آوری‌‌های روز از سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است. اکنون این شرکت با توسعه نرم‌افزار آیدیا برای افراد دارای در این بازار حضور دارد.

در آیدیا افراد اطلاعات دیابتی خود را ثبت میکنند سپس آیدیا رژیم غذایی مناسب، دوز انسولین مورد نیاز برای هر فرد را به اطلاع افراد میرساند.

شرکت نوآوران پایش آنی سلامت یک شرکت دانش بنیان نوپا نوع ۱ است که موفق به طراحی و ساخت محصولاتی جهت تشخیص نشانگرهای زیستی شده است.

برای اطلاع از سایر شرکت‌های حوزه سلامت مراقبت در منزل در ایران میتوانید گزارش کامل سلامت دیجیتال ایران را در بخش انتشارات وبسایت سایتک مطالعه کنید.