معرفی ورژن دوم اطلس اقتصاد دیجیتال

پس از گذشت حدود ۶ ماه از معرفی پلتفرم اطلس اقتصاد دیجیتال با آدرس digitalstat.ir این پلتفرم در مهرماه ۹۹ از ورژن دوم‌خودش رو نمایی کرد.