پیش بینی می شود تا سال 2022 ، بازار ایکس آر(واقعیت گسترش یافته) به 209 میلیارد دلار برسد ، که این رقم هشت برابر امروز است. تحقیقات اخیر نشان داد که بیش از 60٪ از افراد معتقدند که ایکس آر طی 5 سال آینده جریان اصلی تکنولوژی خواهد بود.